Informatievel

Robin d’Arcy Shillcock

“Mijn wandelingen met het schetsboek onder de arm verschaffen
me cen rijkdom aan ontmoctingen dic in herinncring nog lang
naglocien. Ik schilder opdat ik niet vergeet, om het verglijden van
de tijd te vertragen en om te kunnen zeggen: “Kijk, dit was een
moment dat ik nict wilde laten schieten.”

Elk schilderij is een hommage aan markante individuen, zowel
mens als dier, die ik ergens, onderweg, tegenkwam, Ik noem mijzelf
een onverbeterlijke realist, met ongetwijfeld cen romantische inslag,
ik geloof namelijk dat goede figuratic ‘s mensen harten vermag te
beroeren.”

Robin d’Arcy Shillcock grocide op in India, Guatemala en
Australié. Hij volgde zijn opleiding aan de academic voor
beeldende kunsten in Groningen.

Sinds 1980 is hij internationaal werkzaam als kunstenaar,
organisator van kunstprojecten en als schrijver van boeken over
kunst en reizen. Zijn werk is opgenomen in museale, particuliere
en bedrijfscollecties in acht landen. Zijn bocken verschenen in vier talen.

In de vitrine
In het reisschetsbock ‘La presqu’ile de Guérande’ (Gallimard,
Parijs 1998 & 2005) brengt Shillcock het wingebied van zeezout in
Bretagne in beeld met schetsen en aquarellen, ter plekke gemaakt.
Het betreft landschappen, vogels, architectuur en de mens aan het
werk op het land.

Het boek in het Frans is aan de balie verkrijgbaar voor tien curo.
Heeft U interesse in de kunstbocken dic onder auspicién van het
ARTISTS FOR NATURE FOUNDATION (ANF) zijn gemaakt?
U kunt daarvoor terecht bij de balie.

robin-shillcock.com

 

BEST VERKOCHTE BOEK IN 2023 - AFSLAG 23

 

Cusanus
Over de wetende onwetendheid

Atlas van negen Hanzesteden

negen hanzesteden 265

Social media

 Naar praamstraboeken op Twitter   Naar praamstraboeken op Facebook   Naar praamstraboeken op Facebook

 

Michel Dijkstra
Japanse Filosofie

Dijkstra

Tommy Wieringa - Nirwana

DeHanze omslag 265

MENSEN EN RUÏNES
THEO DE FEYTER

© 2024 Boekhandel Praamstra