Boeken bestelwijze

Libris webshop >>

Via de Libris webshop knop kunt u boeken bestellen om af te halen in de winkel of te laten bezorgen.
U kunt ook ‘Direct bestellen’ gebruiken in de menubalk voor een bestelling of een vraag rechtstreeks aan ons >>.

Zojuist verschenen Deventer debuut

Lammert Voos, Canisius

Hilary Mantel
Klik op het boekomslag voor
korte film-presentatie.

Door Mannen gekozen
Emma Lammers

Social media
Naar praamstraboeken op Twitter   Naar praamstraboeken op Facebook

Jeroen Brouwers - Bezonken Rood

Klik voor meer leestips

Beroofd volgens de regels

Judith Schalansky in gesprek met Karolien Berkvens.

Judith Schalansky

Expositie Guido Orsetti

Pakje Kunst officieel van start door Garrelt Verhoeven

DSM 5 , informatie en debat in boekhandel Praamstra, donderdagavond 19 juni, aanvang 20.15 uur
 

  

Een dezer dagen verschijnt de Nederlandse editie van de DSM 5, het Amerikaanse standaardwerk over diagnostische criteria in de psychiatrie en klinische psychologie. Al vòòr het verschijnen van de Amerikaanse editie vorig jaar, werd er veel over geschreven en startte een publiek debat. Dat debat spitst zich toe op de vraag in hoeverre afwijkend gedrag als stoornis gekenmerkt dient te worden, met alle therapeutische, maatschappelijke en vandaag de dag ook financiële gevolgen van dien. De DSM 5 en informatie en discussie daarover hoort dan ook midden in de samenleving thuis, en dus niet alleen binnen het domein van de professionals en de instellingen. Het onderwerp raakt immers ook rechtstreeks de mensen (cliënten, patiënten) die het betreft, hun partners, hun gezinnen en de bredere sociale omgeving. In de aanloop naar het KOP-festival in Deventer, organiseert boekhandel Praamstra een informatie- en discussieavond in de boekhandel.

Onder voorzitterschap van prof.dr. Jan Willem Arends,emeritus hoogleraar pathologie, wordt het thema aan de orde gesteld in een forum waarin zitting zullen nemen prof.dr. Ko Hummelen, bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie, Tonnie Prinsen, klinisch psycholoog/psychotherapeut en P-opleider, dr. Derek Strijbos, gepromoveerd filosoof en psychiater in opleiding, Josephine Lenssen, psychiater in opleiding en bezig met een promotieonderzoek op het grensvlak van filosofie en psychiatrie en Nicole Schalken, werkzaam als ervaringsdeskundige met een achtergrond als sociotherapeut/maatschappelijk werker.Het streven is een laagdrempelige bijeenkomst voor een breed publiek, waarin zowel beroepskrachten en hulpverleners als (ex-)patiënten en hun relaties van gedachten kunnen wisselen en kunnen debatteren.

Praamstra wil als boekhandel ook rondom dit thema een spiegel van de samenleving zijn. Er is in de boekhandel veel vraag naar en verkoop van boeken over verschijnselen als ADHD, borderline e.d., voor particulieren, maar evenzeer voor professionals, bijv. Allen Frances, Terug naar normaal, ( uitg. Nieuwezijds ) dat rechtsreeks handelt over de DSM 5-dilemma’s. En dan is daar natuurlijk ook altijd nog de literatuur;  tijdloze romans die zo vaak een heldere inkijk bieden in de ziel van mensen door alle eeuwen heen.

Donderdagavond 19 juni, aanvang 20.15 uur,  inloop 20.00 uur.  Boekhandel Praamstra , Keizerstraat 2 , 7411 KH Deventer,  vrij toegankelijk voor particulieren en professionals, graag reserveren via 0570-675925, of via boekhandelpraamstra.nl

De website maakt gebruik van Google Analytics cookies. Er worden geen persoonsgegevens opgeslagen door Boekhandel Praamstra.

Voor de Webwinkel-administratie